Skip to content

Gratis gjennomgang av HubSpot

HubSpot - logo cutout (1)

Kommet i gang med HubSpot, men tror det er mer å hente?

Forbedring av dagens kundereise, automatisering av salg og markedsaktiviteter eller integrasjon med andre systemer. Etter å ha brukt HubSpot en stund, er dere nok godt kjent med mulighetene. Det å vite hva man skal gripe fatt i, og hvordan man best henter ut effekt er ikke alltid like enkelt.

Som HubSpot platinum partner har vi sett både smart, og ikke så smart, bruk av HubSpot. Vi tilbyr derfor en gratis gjennomgang av dagens portal til deg som er i gang allerede. Sånn at dere kan få til det som er aller viktigst: skape effekt for bunnlinjen. 

Vi analyserer hvordan dere bruker HubSpot i dag, og gir konkrete anbefalinger på hvordan dere kan hente ut mer effekt. Alt oppsummeres i en enkel rapport med konkrete anbefalinger.

 

Hunspot audit framework (1)

Hvordan går vi frem?

1. Tilgang til HubSpot konto

Vi starter med å få tilgang til din HubSpot-konto. Det gjør vi gjennom å sende deg en link, der du må delegere oss partnertilgang. Dette for å kunne se hvordan dere bruker HubSpot.  

2. Vurder resultater

Vi ser på resultatene du har oppnådd. Delvis for å finne ut hvor skoen trykker, og delvis for å sammenligne med bransjestandarder.

3. Analyser valgt fremgangsmåte

Basert på resultatene, graver vi litt dypere der vi mistenker det finnes forbedringspotensial. Vi forsøker alltid å identifisere konkrete tiltak som vil gi rask effekt.

4. Oppsummer funn og forbedringsforslag

Basert på våre funn, foreslår vi konkrete endringer for å optimalisere din bruk og ytelse av HubSpot - alt for å få mer effekt.